Loading...
 

Πολιτική Ποιότητας

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας Ariti , αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρείας Ariti

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 και την Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004, τα οποία και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της και την ικανοποίηση των πελατών της.

  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ' επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠ.

  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή /και Διεργασιών, καθώς και όσον αφορά σε προϊόντα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.

  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας.

  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να παράγεται η καλύτερη Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητά της.

  • Παρακολουθεί, μετράει και  αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.

  • Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης της, η εταιρεία Ariti αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον Άνθρωπο και σέβεται τον Πελάτη.